Scholen krijgen ruimte voor schoolexamens en CSPE

17 maart 2020

Op 15 maart beloofde het ministerie van OCW dat er deze week nadere informatie zou komen over de eindexamens. Zojuist heeft minister Slob een brief hierover naar de Tweede Kamer gestuurd.

De VO-raad heeft de afgelopen dagen hierover intensief gesproken met OCW, LAKS en de bonden. Dit heeft geleid tot een regeling die het mogelijk maakt dat de (school)examens zo goed mogelijk kunnen doorgaan. Deze afspraken hebben de instemming van het RIVM. In de besprekingen heeft de VO-raad zich gebaseerd op de vele signalen die we vanuit de scholen krijgen. Hoe de afspraken er precies uitzien, kunt u lezen in de Kamerbrief. Ook is een handreiking bijgevoegd.

Onderwijs voor examenkandidaten op scholen niet hervat

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Slechts voor de CSPE’s is er beperkte ruimte om voorbereidingen te treffen op school. Alles onder strikte voorwaarden van het RIVM.
 

Paul Rosenmöller op Radio 1 over maatregelen examens vo
VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller gaat op Radio 1 nader in op de examenmaatregelen. Luister het fragment terug (EenVandaag, tussen 16.00 - 17.00 uur - fragment start na 17.45 min).