Scholen mogen geen privécontactgegevens van tweede corrector delen

27 maart 2019

Bij het tussen scholen uitwisselen van contactgegevens van de tweede corrector mogen contactgegevens van de school en het school-e-mailadres van de corrector worden verstrekt zonder toestemming van de betrokkene. Voor het verstrekken van een privételefoonnummer of privé-e-mailadres moet de corrector wel eerst toestemmen.

De toestemming van de corrector is niet vereist als de medewerker een mobiele telefoon van school heeft of een vergoeding ontvangt voor het gebruik van de eigen mobiele telefoon voor schoolwerk. In dat geval kan een medewerker geen bezwaar maken tegen het verstrekken van dat telefoonnummer.

Gebruik Wolf en privacywet AVG

Het Cito verwerkt de uitslagen van examens in opdracht van het College voor Toetsen en Examens om een advies over de norm te kunnen geven. Voor het uitvoeren van deze wettelijke taak gebruikt het Cito het programma Wolf. Omdat het Cito hier een wettelijke taak uitvoert hoeven scholen geen verwerkersovereenkomst met het Cito af te sluiten voor het gebruik van Wolf. In het programma Wolf worden ook de gegevens van de tweede corrector opgenomen. Daarvoor gelden dezelfde regels als hierboven aangegeven.