Scholen uitgenodigd om sectorakkoord vo te evalueren

23 juni 2020

In opdracht van het ministerie van OCW evalueert Regioplan het sectorakkoord VO dat eind 2020 afloopt. Dat gebeurt onder meer door een enquête onder schoolbesturen. De VO-raad is vanaf het begin betrokken geweest bij de opzet van de evaluatie, en vraagt zijn leden om hieraan mee te werken.

Niet alle schoolbesturen worden gevraagd om de vragen over het Sectorakkoord te beantwoorden. Regioplan heeft een steekproef gemaakt. De scholen die binnen die steekproef vallen hebben vrijdag 19 juni per email een uitnodiging ontvangen om deel te nemen, en ontvangen deze week nog een herinnering.

Beantwoording van de vragen neemt gemiddeld zes minuten in beslag.