Schoolexamenbank vmbo gelanceerd

14 juni 2017

Op 12 juni is op het Examenfestival de Schoolexamenbank vmbo gelanceerd. Deze Schoolexamenbank is bedoeld om docenten te ondersteunen bij het samenstellen van kwalitatief goede schoolexamens voor de beroepsgerichte keuzevakken in het vmbo.

Door de invoering van de nieuwe vmbo-profielen is de positie van het schoolexamen binnen het vmbo versterkt. Het samenstellen van deze schoolexamens is echter een vak apart en vaak tijdrovend. Het doel van de Schoolexamenbank vmbo is tweeledig: enerzijds de kwaliteit van de schoolexamens te waarborgen én anderzijds docenten te ontlasten bij het ontwikkelen van schoolexamens. Ook is er met de Schoolexamenbank nu één vindplaats voor vmbo-schoolexamens.

Met behulp van een online stappenplan kunnen docenten via de Schoolexamenbank zelf een schoolexamen samenstellen uit een database met examenvragen of kunnen ze volledige voorbeeldexamens zoeken en deze desgewenst aanpassen. In de Schoolexamenbank staan toetsitems per leerweg, zodat voor elke leerweg een schoolexamen samengesteld kan worden. De bank is geschikt voor papieren en digitale afname van schoolexamens. De vragen en opdrachten worden door redactieteams met professionals voor elk van de tien vmbo-profielen in de database ingebracht. Deze teams worden begeleid door Cito.

Proefaccount

Tot 1 oktober a.s. kunnen docenten via Schoolexamenbankvmbo.nl een gratis proefaccount aanvragen en kennismaken met de Schoolexamenbank. Vanaf 1 oktober kunnen scholen een licentie afsluiten voor het gebruik van de Schoolexamenbank. Uiterlijk in september 2017 wordt op de website van de Schoolexamenbank bekend gemaakt hoeveel een licentie gaat kosten.

Cao-bonus

De Schoolexamenbank vmbo is ontwikkeld met een financiële bijdrage uit de zogeheten cao-bonus die de sector in 2014 bij het tijdig afsluiten van de cao heeft ontvangen. Deze bonus van in totaal 5,5 miljoen euro is door de VO-raad in overleg met het departement destijds gereserveerd voor de bijscholing van docenten die lesgeven in de nieuwe beroepsgerichte vmbo-profielen. 

Zie voor meer informatie over examinering in het nieuwe vmbo de brochure van het project 'Nieuwe beroepsgerichte programma's vmbo'.