Servicedocument OCW rond onderwijs en corona aangepast

17 mei 2021

Het ministerie van OCW heeft een geactualiseerde versie van het servicedocument gepubliceerd, waarin de regels en afspraken zijn samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school.

Met het document wil het ministerie schoolbesturen in het funderend onderwijs informeren en faciliteren om op een goede, veilige en ‘coronaproof’ manier invulling te kunnen geven aan de heropening van de scholen voor alle leerlingen. Hierbij wordt ook het belang onderstreept van het naleven van het protocol vo, dat is opgesteld door de sociale partners in het onderwijs. Dit protocol staat los van en naast het servicedocument.