SLO zoekt leraren voor ontwikkeling kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid en examenprogramma’s talen

07 september 2022

In het kader van de lopende landelijke curriculumherziening worden binnenkort nieuwe kerndoelen ontwikkeld voor burgerschap en digitale geletterdheid in het po en de onderbouw van het vo. Daarnaast start eind 2022 de actualisatie van de examenprogramma’s voor klassieke talen, Fries en een aantal moderne vreemde talen (Italiaans, Russisch, Chinees, Turks en Arabisch). SLO zoekt leraren en vakexperts die hierover willen meedenken en hun kennis en ervaring willen inbrengen.

Meedenken over de kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid

Voor de ontwikkeling van de kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid worden twee teams van leraren, vakexperts en curriculumexperts samengesteld. Zij gaan onder aansturing van een onafhankelijke procesregisseur aan de slag om binnen 12 maanden tot nieuwe kerndoelen voor deze twee leergebieden te komen.

Leraren en vakexperts kunnen zich tot 26 september 2022 aanmelden voor een van deze teams via de website van SLO. Hier is ook meer informatie te vinden over wat de teams gaan doen en wat de voorwaarden voor deelname zijn.

Voor de zomer zijn al teams van leraren en vakexperts samengesteld die dit schooljaar aan de slag gaan met de kerndoelen voor taal en rekenen/wiskunde. In januari 2023 wordt de balans opgemaakt en op basis van de bevindingen volgt een politiek besluit over het moment waarop de ontwikkeling van de kerndoelen voor de resterende leergebieden start.

Meedenken over de examenprogramma’s talen

SLO werkt daarnaast aan de actualisatie van de examenprogramma’s in de bovenbouw van het vo. Eind dit jaar start de actualisatie voor de examenprogramma’s van klassieke talen, Fries en de moderne vreemde talen Italiaans, Russisch, Chinees, Turks en Arabisch. Hiervoor worden vakvernieuwingscommissies van leraren, vakinhoudelijke experts en curriculumexperts opgericht. Leraren en vakexperts die een bijdrage willen leveren aan de actualisatie van deze examenprogramma’s, kunnen tot en met 4 oktober 2022 solliciteren naar een plek in een van de commissies. Dit kan via de website van SLO, waar ook meer informatie te vinden is over wat deelname aan de vakvernieuwsingscommissies inhoudt en welke voorwaarden hiervoor gelden.

Wanneer de actualisatie van de overige examenprogramma’s start, is nog niet bekend.