Start nieuwe leernetwerken binnen thema maatwerk

15 december 2017

In 2018 organiseert de VO-raad leernetwerken over een aantal inhoudelijke thema’s die aansluiten bij het onderwerp maatwerk.

De VO-raad ondersteunt schoolleiders in het voortgezet onderwijs bij het vormgeven van meer maatwerk. Hierbij gaat het om het realiseren van onderwijs dat recht doet aan verschillen tussen leerlingen, dat ruimte biedt aan brede vorming, aandacht heeft voor de socialiserende functie van het onderwijs en voor gelijke toegang tot en gelijke kansen in het onderwijs. Binnen dit kader is een aantal thema's geformuleerd waarmee scholen in een leernetwerk mee aan de slag kunnen.

Door te participeren in netwerken leren scholen van en met elkaar. In de leernetwerken zorgen procesbegeleiders voor een koppeling van theorie en praktijk, dat er gewerkt wordt met intensieve en actieve opdrachten en voor eventuele input van experts. De scholen in de leernetwerken komen zo een stap verder in de realisatie van hun eigen ontwikkelvraag. Schoolleiders delen in een informele sfeer informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s. Het uitgangspunt van een leernetwerk is dat deelnemers kennis en ervaringen halen én brengen. Het netwerk biedt ondersteuning bij het werken aan de leervraag en breidt het netwerk van de deelnemer uit.

Lees meer over de thema's en hoe u zich aan kunt melden voor de leernetwerken: