Subsidie aan te vragen voor onderzoek naar onderwijsondersteuning

05 oktober 2022

Consortia van onderzoekers, medewerkers van scholen (po, vo en so) en medewerkers van samenwerkingsverbanden en/of jeugdzorg kunnen dit najaar samen subsidie aanvragen voor het plannen en uitvoeren van een praktijkgericht onderzoek rond het thema ‘onderwijsondersteuning aan leerlingen’. De subsidie is beschikbaar vanuit het NRO-programma ‘Onderwijsondersteuning 2021-2025’. Doel van dit programma is om meer wetenschappelijke kennis te verzamelen en te delen over hoe scholen leerlingen goede ondersteuning kunnen bieden binnen het reguliere onderwijs.

Binnen het programma ‘Onderwijsondersteuning 2021-2025’ zijn er twee fases: 

  • in de eerste fase wordt bestaande wetenschappelijke kennis verzameld rond een thema van onderwijsondersteuning waar nog geen actuele overzichtsstudie van bestaat. Dit laat zien wat er al bekend is over dit onderwerp en geeft richting voor vervolgonderzoek. Consortia werken daarnaast een plan van aanpak uit voor een driejarig praktijkgericht onderwijsonderzoek, gericht op een vraag uit de praktijk vanuit scholen, samenwerkingsverbanden en/of de jeugdzorg over het thema ‘onderwijsondersteuning’. 
  • in de tweede fase voeren de onderzoekers, onderwijsprofessionals en professionals uit de samenwerkingsverbanden en/of jeugdzorg in samenwerking dit praktijkgerichte onderwijsonderzoek uit.  


Deadline aanvraag fase 1 

De subsidie kan nu worden aangevraagd voor fase 1. De deadlines hiervoor zijn: 

  • deadline indienen intentieverklaring: 8 november 2022, om 14:00 uur;
  • deadline indienen aanvraag voor fase 1: 6 december 2022, om 14:00 uur.
     

Meer informatie

Zie voor meer informatie de website van NRO (inclusief call for proposals)

Matchmakingsbijeenkomst 

Het NRO organiseert op woensdag 12 oktober 2022 van 15.00 – 17.00 uur een online matchmakingsbijeenkomst voor de subsidieronde van het onderzoeksprogramma Onderwijsondersteuning. Onderzoekers en onderwijsprofessionals zijn welkom als ze concrete ideeën hebben maar ook als ze hun ideeën nog aan het verkennen zijn. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de NRO-website.