Subsidie aan te vragen voor projecten ‘sociale inclusie in het onderwijs’

14 november 2023

Stichting het Gehandicapte Kind stelt subsidie beschikbaar voor inspirerende projecten die het contact tussen leerlingen met en zonder beperking bevorderen, zowel binnen als buiten de school. Scholen die aan de slag willen gaan met het vormgeven van sociale inclusie binnen hun school, hier al mee bezig zijn of samenwerken met het Platform Naar Inclusiever Onderwijs worden van harte uitgenodigd om een projectaanvraag in te dienen.

Geïnteresseerde scholen kunnen tot en met 31 december 2023 een aanvraag indienen. Op de website van Stichting het Gehandicapte Kind is meer informatie beschikbaar over het doen van een aanvraag en de voorwaarden.


Kennissessie

Op dinsdag 28 november van 16:00-17:00 uur organiseert Stichting het Gehandicapte Kind in samenwerking met twee scholen die vorig jaar een aanvraag hebben ingediend een online kennissessie over sociale inclusie. Het gaat hierbij om basisschool de Korenaar in Eindhoven en het Dominicus College in Nijmegen.

Tijdens de sessie zullen beide scholen toelichting geven op de projecten die de scholen in samenwerking met hun leerlingen hebben gerealiseerd om sociale inclusie binnen hun school te bevorderen. De sessie is bedoeld voor scholen die inspiratie zoeken of vragen hebben over het stimuleren van sociale inclusie en de activiteiten die ze kunnen organiseren. Aanmelden kan via een online aanmeldformulier