Subsidie beschikbaar om kansengelijkheid bij doorstroom po-vo te vergroten

04 maart 2020

Tussen 1 maart en 31 mei 2020 kunnen basis- en middelbare scholen gezamenlijk weer subsidie aanvragen om een doorstroomprogramma po-vo te organiseren. Via deze programma’s kunnen zij extra begeleiding bieden aan leerlingen die ‘vanuit hun omgeving minder vanzelfsprekend hulpbronnen vanuit economisch, sociaal en cultureel perspectief tot hun beschikking hebben (gehad)’ en daardoor minder kans hebben om soepel door te stromen naar het juiste niveau in het vo en dit niveau daar vast te houden.

Uit onderzoek (onder meer Onderwijsverslag 2016) blijkt dat de onderwijskansen van kinderen bij de overgang van het po naar het vo uit elkaar lopen. Zo krijgen leerlingen van ouders die weinig opleiding hebben genoten en weinig inkomen hebben, bij dezelfde eindtoets-score gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Deze leerlingen krijgen vaak ook minder ondersteuning vanuit de (thuis)omgeving bij hun schoolwerk of als het gaat om schoolkeuze en een soepele overgang naar het vo. Ook is er vaak minder aandacht, tijd en geld voor bijvoorbeeld culturele uitjes, en hebben deze kinderen in hun omgeving minder vaak goede rolmodellen (als het gaat om gedrag of carrière). Hierdoor hebben zij minder kansen om zich optimaal te ontwikkelen, komen zij relatief vaker op een lager niveau in het vo terecht dan dat ze eigenlijk aankunnen, en verloopt de overgang vaak ook stroever.

Met een doorstroomprogramma kunnen scholen deze kinderen – die eigenlijk op een hoger niveau kunnen presteren en dit ook ambieren – extra begeleiding bieden. Zij kunnen zo hun kennis en vaardigheden vergroten, zodat ze op het juiste niveau kunnen doorstromen en kunnen blijven presteren. De programma’s richten zich op:  

  • het versterken van cognitieve vaardigheden;
  • het versterken van taal- en leesvaardigheden;
  • het versterken van metacognitieve vaardigheden;
  • het inzetten op omgevingsfactoren en de thuissituatie.
     

Scholen kunnen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijk doorstroomprogramma. Voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie is dat dit programma in ieder geval twee van de hierboven genoemde leerlijnen moet bevatten en dat de laatste leerlijn altijd aanwezig is.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tussen 1 maart en 31 mei 2020 via het aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met pietgroenewegen@vo-raad.nl. U ontvangt uiterlijk 30 augustus een beslissing op uw aanvraag.