Subsidie beschikbaar voor aanpak laaggeletterdheid ouders

29 mei 2019

Scholen kunnen tussen 1 juni en 30 september 2019 via ‘Tel mee met Taal’ weer subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Hierbij staat deze keer het verbeteren van de taalvaardigheid van laagtaalvaardige ouders centraal.

Scholen kunnen de subsidie aanvragen voor activiteiten zoals het organiseren van een taaltraject voor ouders en het verbeteren van hun digitale vaardigheden, maar ook voor activiteiten gericht op betere communicatie met de school, beter leren (voor)lezen, gespreksvoering met leraren, hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen, of activiteiten gericht op het stimuleren van een educatief thuismilieu. Doel is zo te zorgen voor een meer taalrijke omgeving thuis voor sommige leerlingen, zodat zij ook taalvaardiger kunnen worden, en om de communicatie tussen ouders en school te verbeteren. Dit draagt bij aan de kansengelijkheid in het onderwijs.

Meer informatie en subsidie aanvragen

Scholen kunnen tussen zaterdag 1 juni 2019 (vanaf 12.00 uur) en maandag 30 september subsidie aanvragen via telmeemettaal.nl.

Ze kunnen hierbij tot 80% van hun kosten vergoed krijgen, en per school/ aanvraag tot maximaal 1.000.000 euro subsidie ontvangen. Een school kan ook een externe partij machtigen om namens hen de subsidie aan te vragen. De subsidie wordt uitgekeerd op een ‘op is op’ basis.

Meer informatie is te vinden op telmeemettaal.nl.