Subsidie beschikbaar voor kennisnetwerken voor oplossing regionale onderwijsvragen

08 november 2023

Bestaande kennisnetwerken kunnen subsidie aanvragen bij het NRO voor projecten waarbij middels kennisontwikkeling oplossingen worden gezocht voor regionale onderwijsvraagstukken.

Met deze subsidieregeling wil het NRO de onderwijskwaliteit in de regio verder verbeteren. Bijkomend doel is de verbindingen tussen onderzoek, beleid en praktijk in de regio sterker te maken. De projecten hebben een maximale looptijd van vier jaar.

Aanvraag indienen

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend door bestaande regionale netwerken binnen het po (inclusief vve en gespecialiseerd onderwijs), vo (inclusief vso) en mbo. Ook kunnen sectoroverstijgende projecten meedingen. 

Om mee te kunnen dingen moeten aanvragers uiterlijk op de ochtend van 25 januari 2024 een intentieverklaring indienen. De Programmaraad voor wetenschappelijk onderwijsonderzoek besluit begin 2025 over de uiteindelijke aanvragen.

Voor elk project is maximaal 550.000 euro beschikbaar. Per project is een eigen bijdrage van minimaal 10% en maximaal 25% van het aan te vragen bedrag verplicht. 

Meer informatie

Meer informatie over de inhoud van de subsidieregeling en over de voorwaarden en aanmelding is te vinden in de call for proposals ‘Samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio 2024’. Het is de tweede keer dat deze subsidieregeling wordt opengesteld. Op de programmapagina lees je meer over dit onderzoeksprogramma en de eerder toegewezen projecten.