Subsidie beschikbaar voor onderwijsonderzoek in regionale netwerken

01 december 2021

Netwerken van onderzoekers en onderwijsprofessionals die onderzoek willen doen naar een relevant onderwijsvraagstuk in hun regio kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Regionale kennisnetwerken spelen een steeds belangrijkere rol in de kennisinfrastructuur voor het onderwijs. Niet alleen voor kennisverspreiding, maar ook om nieuwe kennis te ontwikkelen op landelijke thema’s en te vertalen naar kennisbehoeften in de regio. In deze subsidieronde kan financiering worden aangevraagd voor onderzoek naar een relevant onderwijskundig vraagstuk in, voor en door regionale samenwerkingsstructuren.

Doel is dat de resultaten van het onderzoek zoveel mogelijk worden gedeeld en benut. Daarnaast moet het gezamenlijk uitvoeren van het onderzoek ook de bestaande samenwerking binnen het netwerk verstevigen.

Bestaande netwerken

Alleen bestaande regionale netwerken kunnen een aanvraag indienen. In deze netwerken werken onderzoekers van universiteiten of hogescholen samen met praktijkprofessionals uit het vo (of vve, po, of mbo). Ook medewerkers van beleidsorganisaties of onderwijsadviesbureaus kunnen deel uitmaken van een netwerk.

Beschikbare subsidie

Voor het vo is in totaal 1,65 miljoen euro subsidie beschikbaar. Per project kan maximaal 550.000 euro worden aangevraagd. De netwerken dienen minimaal 10% van het aangevraagde bedrag zelf bij te leggen.

Aanvraag doen 

Netwerken die subsidie willen aanvragen, dienen dit uiterlijk 18 januari 2022 kenbaar te maken via een intentieverklaring. Er wordt gewerkt met vooraanmeldingen (verkorte aanvragen). De uitgewerkte aanvragen moeten medio september worden ingezonden. 

Eind 2022 ontvangen de netwerken bericht of hun aanvraag is toegekend; de toegekende projecten kunnen dan uiterlijk begin 2023 van start.