Subsidie beschikbaar voor onderzoek naar thema’s Kennisagenda

16 juni 2022

Het NRO stelt subsidie beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek naar de thema’s uit de ‘Kennisagenda voor het onderwijs’ en de ‘Strategische Kennisagenda OCW 2019-2024’. De subsidie kan worden aangevraagd door onderzoekers, een consortium van wetenschappers alleen of een consortium van wetenschappers en relevante praktijk- en/of beleidspartners, zoals schoolbesturen.

De calls maken onderdeel uit van het NRO-onderzoeksprogramma ‘Kennis voor onderwijs van de toekomst’, dat loopt van 2022 tot 2025. 

Aanvragen kunnen worden ingediend binnen een of meerdere van deze thema’s:

  1. Kennis en vaardigheden van leerlingen
  2. Toegang tot een inclusieve(re) leeromgeving
  3. Technologie in het onderwijs
  4.  Gelijke kansen
  5. Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding
  6. School als lerende en professionele organisatie

De wetenschappelijke kennis die voortkomt uit de onderzoeken moet zoveel mogelijk bruikbaar zijn in diverse onderwijscontexten en bijdragen aan de verbetering van het onderwijs. Het programma biedt ook ruimte voor fundamenteel onderzoek, waarvan de resultaten niet direct door praktijkprofessionals of beleidsmakers gebruikt kunnen worden, maar die wel tot impact op het onderwijs op de langere termijn of sturing op verder onderzoek kunnen leiden.

Nieuw is dat aanvragers ook wordt gevraagd te beschrijven welke impact zij willen bereiken met hun project. Hiermee wil het NRO hen extra stimuleren na te denken over de impact van hun onderzoek op de kwaliteit van het onderwijs.

Budget en aanvragen subsidie 

Het NRO-onderzoeksprogramma bestaat uit twee grote subsidierondes (XL-rondes) die na elkaar in de tijd worden uitgezet. Per XL-ronde worden drie calls for proposals gepubliceerd voor projecten van verschillende budget ranges.

Meer informatie over de budget ranges en deadlines voor de eerste ronde is te vinden op de website van het NRO. Via deze website kan ook de subsidie worden aangevraagd. 

 

Informatiebijeenkomst
Op woensdagmiddag 29 juni organiseert het NRO een online informatiebijeenkomst over deze subsidieronde. Op deze bijeenkomst zullen doel en opzet van de calls worden toegelicht.