Subsidie Jong Leren Eten aanvragen voor 1 oktober

28 september 2020

Tot en met 30 september 2020 kunnen scholen belangstelling voor de subsidie Jong Leren Eten kenbaar maken via hun account op Mijngezondeschool.nl.

De Subsidie Jong Leren Eten geeft scholen een financiële tegemoetkoming bij het organiseren van drie activiteiten met als motto: ‘Lekker naar buiten!’: moestuinieren, koken of een excursie of gastles op het gebied van voeding. Er is maximaal 2.000 euro per school(locatie) beschikbaar. Per activiteit is er een maximumbedrag dat vergoed wordt. Na toekenning van de subsidie vinden activiteiten plaats tussen oktober 2020 en 30 juni 2021.  

De regeling stimuleert kinderen en jongeren om kennis te maken met informatie en activiteiten over voeding. Daarmee leren zij op een praktische manier gezonde en duurzame keuzes maken en dit helpt bij het bevorderen van een gezonde leefstijl. Kijk voor de belangrijkste voorwaarden en meer info op gezondeschool.nl