Subsidieregeling Digitale School gepubliceerd

13 juni 2024

Op 12 juni is de subsidieregeling Digitale School gepubliceerd. Met deze regeling kunnen coalities van scholen en samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen om een (boven)regionale digitale schoolvoorziening op te zetten voor leerlingen die door lichamelijke of psychische oorzaken (tijdelijk) niet naar school kunnen. Zodat deze leerlingen zich met maatwerk zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen. Het gaat om les op afstand, erbij horen en perspectief op terugkeer.

Samenwerking in coalities

De subsidie is bedoeld voor scholen en samenwerkingsverbanden die gaan samenwerken in een (boven)regionale coalitie. Zo’n coalitie moet bestaan uit minimaal één schoolbestuur (als penvoerder) en twee samenwerkingsverbanden (po en/of vo) en de ambitie hebben om een 'digitale school voorziening' te realiseren met een (boven)regionale functie. Voor iedere provincie is voor minimaal één coalitie subsidie beschikbaar. Samenwerking is van belang om afdoende schaalgrootte en landelijke dekking te bereiken en expertise te bundelen.

Voorbereiding

De aanvraagperiode van de subsidie opent na de zomervakantie. Een coalitie hoeft dan nog geen uitgewerkt plan te hebben. Ben je van plan om de subsidie aan te vragen, dan kan je nu al voorbereidingen treffen om een coalitie te vormen.

Samenvatting, toelichtende video en online spreekuren

In de publicatie 'Samenvatting subsidieregeling Digitale School' lees je meer over deze regeling. Zie daarnaast onderstaande video met daarin meer toelichting. Mocht je na het bekijken van deze video nog vragen hebben, dan kan je deelnemen aan de online spreekuren die het ministerie van OCW in samenwerking met het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert op:

 


Tot slot verwijzen we je nog naar het webiner van 27 februari jl. over digitaal afstandsonderwijs, dat in zijn geheel terug te kijken is. 

Leernetwerk

Kennisnet organiseert en faciliteert leernetwerken over digitaal afstandsonderwijs. In deze bijeenkomsten kunnen partijen van elkaar leren en kennis delen. Je kunt ook deelnemen als je geen subsidie krijgt. Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Kijk dan op Lesopafstand.nl.