Subsidieregeling Erasmus+ voor internationalisering binnenkort weer open

28 november 2019

Scholen die in 2020 aan de slag willen met internationalisering, kunnen hier binnenkort weer subsidie voor aanvragen via het programma Erasmus+ (call 2020). Dit maakte de Europese Commissie half november bekend via haar website. De EC raadt aan om alvast te starten met de voorbereiding van de subsidieaanvraag.

Via Erasmus+ kunnen scholen subsidie aanvragen om internationaliseringsactiviteiten uit te voeren. Er kan subsidie worden aangevraagd op de volgende terreinen:

  • Mobiliteit van personeel – de subsidie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om leraren de kans te bieden een opleiding te volgen of les te geven in het buitenland.
  • Strategische partnerschappen – de subsidie kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het sluiten van een partnerschap met een school uit een andere land. Binnen dit partnerschap kunnen onder meer kennis en good practices op het gebied van onderwijs worden gedeeld.
  • Beleidsontwikkeling – met de subsidie kunnen bijvoorbeeld internationale bijeenkomsten voor jongeren en beleidsmakers worden georganiseerd, ter bevordering van uitwisseling en dialoog.
     

Op de website van Erasmus+ leest u meer over de mogelijkheden, de beschikbare budgetten, hoe u subsidie kunt aanvragen en wat de voorwaarden en deadlines zijn. De aanvraagformulieren worden op een later moment op de website beschikbaar gesteld. Houd hiervoor naast de website ook de nieuwsbrief van Erasmus+ goed in de gaten.

Over Erasmus+

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Het huidige programma loopt van 2014 tot 2020 en heeft tot doel om onderwijs en ontwikkeling voor iedereen in Europa toegankelijk te maken. Nuffic en CINOP voeren als Nederlands Nationaal Agentschap het programma uit.