Subsidieregeling programma Ontwikkelkracht uit de startblokken

16 augustus 2023

De komende tien jaren gaat het programma Ontwikkelkracht investeren in het lerend vermogen en de kennisinfrastructuur van het funderend onderwijs. Het programma is net van start en het is nu mogelijk om deel te nemen aan verschillende pijlers en daarvoor is ook een subsidieregeling van start gegaan. Deze eerste regeling is bedoeld voor een beperkt aantal scholen en is geopend tot 31 augustus 2023.

Het programma Ontwikkelkracht is gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds, dat is bedoeld voor langjarige investeringen in het ontwikkel- en verdienvermogen van Nederland. Het programma is bedoeld om de kennisinfrastructuur en de samenwerking tussen onderwijs en wetenschap te versterken. Het programma bestaat uit vier pijlers:

  • Het opzetten en versterken van een onderzoeks- en verbetercultuur op scholen.
  • Het beter en makkelijker vinden en benutten van wat we al weten uit onderwijsonderzoek (kennisdeling).
  • Het ontwikkelen van kansrijke werkwijzen voor de grote onderwijsknelpunten in co-creatielabs samen met onderzoekers en onderwijsprofessionals. De eerste twee co-creatielabs richten zich op taal en het duurzaam aantrekken, professionaliseren en behouden van leraren: het Taal Lab NL en het Teacher Lab NL.
  • De ontwikkeling tot een expertschool met expertschoolleiders en expertdocenten. Expertscholen helpen elkaar en andere scholen met het vinden van oplossingen voor knelpunten in het onderwijs door evidence-informed te werken.
     

Als bestuur of school zijn en komen er verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan dit programma. Dit en volgend schooljaar kunnen er een beperkt aantal scholen meedoen aan de huidige subsidieregeling. Vanaf het schooljaar 2024/2025 zal de subsidieregeling worden uitgebreid naar maximaal 1500 scholen. Daarvoor vinden in 2024 en 2025 nieuwe aanmeldrondes plaats.

Aanmelden voor de subsidieregeling loopt via het programmabureau van Ontwikkelkracht. Daarvoor vindt er eerst een verkennend gesprek plaats.