Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden

07 juli 2022

Scholen voor primair en voortgezet onderwijs kunnen van half augustus tot eind september ondersteuning aanvragen om de resultaten op de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid aantoonbaar te verbeteren. De subsidie komt beschikbaar voor de schooljaren 2022/2023 en 2023/2024.

De ondersteuning bestaat uit twee delen: een basissubsidie en een aanvullende subsidie in combinatie met ondersteuning vanuit een basisteam.

Subsidie aanvragen

Scholen kunnen van half augustus tot eind september subsidie aanvragen bij DUS-I. Scholen kunnen hierbij een eerste aanvraag indienen voor het schooljaar 2022/2023.

Minister Wiersma schetste in mei van dit jaar de hoofdlijnen van een ‘masterplan basisvaardigheden’, waarmee het kabinet structureel 1 miljard op jaarbasis investeert in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het funderend onderwijs. Het gaat om een gecombineerde aanpak op de korte en de lange termijn. Deze subsidie was aangekondigd als een korte termijn-maatregel.