Subsidieregeling voor tweede lerarenopleiding aangepast

12 september 2021

Bevoegde leraren die een tweede lerarenopleiding willen doen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidieregeling wordt aangepast, zodat het ook mogelijk is om voor een tweede studiejaar van een lerarenopleiding subsidie aan te vragen.

Het doel hiervan is het volgen van een tweede lerarenopleiding nog aantrekkelijker te maken en leraren een stimulans te geven in het onderwijs te (blijven) werken. Leraren kunnen via deze weg bijvoorbeeld een tweede bevoegdheid in een tekortvak halen.

De subsidieregeling tweede lerarenopleiding is met ingang van 1 oktober 2020 in werking getreden. De subsidieregeling heeft als doel het voor leraren financieel aantrekkelijk te maken om een tweede lerarenopleiding te volgen die opleidt tot een bevoegdheid en waarvoor (het hogere) instellingscollegegeld moet worden betaald.

Inmiddels – één jaar na de inwerkingtreding van de subsidieregeling – is er meer bekend over het aantal aanvragen en het gemiddelde bedrag aan instellingscollegegeld dat de aanvragers moeten betalen. Door de hoogte van het subsidiebedrag te wijzigen en mogelijk te maken dat ook voor een tweede studiejaar subsidie wordt aangevraagd, zal de tegemoetkoming beter passen bij de hoogte van het gemiddelde en modale instellingscollegegeldtarief en is de tegemoetkoming waarschijnlijk passender en doelmatiger.