Subsidieregeling watertappunten tweede ronde

24 september 2020

Vo- en mbo-scholen kunnen vanaf 23 september hun belangstelling kenbaar maken voor de tweede ronde van de Subsidieregeling watertappunten. Hiermee kunnen een of twee watertappunten in hun schoolgebouw of op hun schoolplein geïnstalleerd worden. Door kraanwater gemakkelijk beschikbaar te stellen in de school, wil de overheid water het voorkeursdrankje van de komende generaties maken, en zo de gezonde leefstijl van jongeren stimuleren.

De uitgebreide subsidieregeling is op 23 september - Nationale Kraanwaterdag - opengesteld. Voor de volledige regeling is 2 miljoen euro beschikbaar, die voortkomt uit het Nationaal Preventieakkoord. De verwachting is dat dit in totaal tot zo'n 1000 watertappunten leidt. Scholen kunnen zich tot en met woensdag 14 oktober aanmelden via een account op Mijngezondeschool.nl.

Scholen krijgen driekwart van de kosten vergoed voor de aanschaf, aanleg en onderhoud van een of twee watertappunten. Het overige deel moeten zij zelf betalen; eventueel kan de gemeente of bijvoorbeeld de buurtvereniging ook een deel van de kosten dekken.

De subsidieregeling watertappunten wordt uitgevoerd door Gezonde School en JOGG.

Bekijk ook de watertaptoolkit met tips en informatie die kunnen helpen bij het kiezen van een watertappunt.
 

Kraanwater en Gezonde School
Scholen die het themacertificaat Voeding van Gezonde School willen behalen, moeten een hygiënische watervoorziening hebben waar leerlingen en personeel water kunnen tappen. Een watertappunt is dus een goede opstap om te werken aan het Gezonde School-thema Voeding.