Subsidieregelingen voor onderwijsregio’s, RAP en Samen Opleiden gepubliceerd

07 september 2023

Op dinsdag 5 september zijn twee subsidieregelingen gepubliceerd voor onderwijsregio’s én voor RAP-regio’s en partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) die nog niet onderdeel zijn van een onderwijsregio.

In onderwijsregio’s wordt voor het verbeteren van de onderwijsarbeidsmarkt samengewerkt op het gebied van werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren. Bij de vorming van de onderwijsregio’s wordt onder andere voortgebouwd op de regionale aanpak van de personeelstekorten (RAP) en Samen opleiden en professionaliseren (SO&P).

Er is één regeling specifiek voor voorlopers en één regeling voor onderwijsregio’s, RAP-regio’s en partnerschappen SO&P 2024.

Subsidieregeling voorlopers onderwijsregio’s 2023

De onderwijsregio’s die van de minister de status van voorloper hebben gekregen, kunnen voor 2023 subsidie aanvragen om een projectleider aan te stellen en om deel te nemen aan de activiteiten rond de lerende aanpak om te komen tot onderwijsregio’s, georganiseerd door de Realisatie Eenheid van het ministerie van OCW. Een penvoerder kan een aanvraag voor subsidie indienen tot en met 2 oktober 2023 uiterlijk om 16.00 uur.

Subsidieregeling onderwijsregio’s, RAP en SO&P 2024

Deze regeling is bedoeld voor zowel voorlopers als regio’s die nog geen onderwijsregio zijn, en vervangt de afzonderlijke subsidieregelingen voor RAP en SO&P. De regeling bevat voor regio’s twee mogelijkheden om subsidie aan te vragen: óf op het niveau van de onderwijsregio óf op het niveau van RAP en SO&P. RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die in 2024 nog niet de overstap maken naar onderwijsregio’s, kunnen in 2024 via deze regeling gebruik blijven maken van een subsidie voor het uitvoeren van activiteiten RAP en SO&P voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Niet-voorlopers worden wel geacht in samenspraak met de Realisatie Eenheid te verkennen hoe zij vóór 1 januari 2025 gaan aansluiten bij een van de onderwijsregio’s of hoe zij zelf een onderwijsregio gaan vormen.

De subsidie voor 2024 kan aangevraagd worden van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 oktober 2023 16:00 uur.

Aanmelden Onderwijsregio in oprichting

Een regio die geen voorloper is maar toch een subsidieaanvraag wil doen op het niveau van de onderwijsregio, kan tot 20 september bij de Realisatie Eenheid een aanvraag doen als Onderwijsregio in Oprichting. Deze regio dient dan ook een plan aan te leveren dat voldoet aan de voorwaarden waar ook de plannen van de voorlopers aan moesten voldoen, maar is geen onderdeel van de “lerende aanpak” van de voorlopers. Als je als regio dit overweegt neem dan contact op met de Realisatie Eenheid (realisatieeenheid@minocw.nl).