Tevredenheidsonderzoeken leerlingen en ouders weer af te nemen

04 november 2021

Vanaf 1 november tot en met 30 april biedt Vensters weer de mogelijkheid om via Vensters-vragenlijsten de tevredenheid van leerlingen en ouders te meten.

In het schooljaar 2021-2022 zal de Onderwijsinspectie weer handhaven op de verplichting van de Monitoring Sociale Veiligheid (MSV). Met het afnemen van de vragenlijsten in Vensters voldoet u aan deze verplichting. De resultaten kunt u na afname van het tevredenheidsonderzoek onder leerlingen via Vensters doorsturen aan de inspectie

Hoe kan ik meedoen?

Er is een handleiding voor het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken. Hierin staat beschreven welke stappen u neemt om tevredenheidsonderzoek uit te zetten via Vensters of via een externe onderzoeksaanbieder. Op vensters.nl vindt u nog meer ondersteuningsdocumenten over tevredenheid, waaronder handleidingen voor leerlingen en ouders voor het invullen van de vragenlijsten en tips voor een optimale respons.

Voor een betrouwbaar resultaat, is het belangrijk dat het tevredenheidsonderzoek bij een representatieve steekproef wordt afgenomen. Meer hierover leest u in het artikel van Vensters over het afnemen van een betrouwbare en representatieve steekproef.