Tevredenheidsonderzoeken Vensters: belangrijke deadlines

03 maart 2020

Vensters VO heeft enkele deadlines op een rij gezet voor de tevredenheidsonderzoeken, waarmee scholen de tevredenheid van leerlingen en ouders kunnen peilen. Zo zijn de vragenlijsten nog af te nemen tot en met 29 april. De belangrijkste (overige) deadlines zijn:

30 april: Einde afnameperiode

Op 30 april sluit de afnameperiode voor het afnemen van tevredenheidsonderzoeken. Na deze datum kunt u geen nieuwe onderzoeken starten en geen vragenlijsten meer invullen bij lopende onderzoeken.

15 mei: Externe onderzoeksaanbieders sturen resultaten naar Vensters

Voor 15 mei moeten de tevredenheidsonderzoeken die zijn afgenomen door externe onderzoeksaanbieders naar Vensters worden gestuurd.

31 mei: Verwerken en publiceren onderzoeksresultaten op scholenopdekaart.nl

De benchmark wordt berekend op basis van alle onderzoeken die op dat moment gepubliceerd zijn op scholenopdekaart.nl. Hoe meer onderzoeken, hoe waardevoller de benchmark. Zorg er daarom voor dat u uiterlijk op 31 mei 2020 uw gegevens publiceert op scholenopdekaart.nl.

1 juli: Doorsturen gegevens sociale veiligheid naar de inspectie

Wanneer u de gegevens van sociale veiligheid via Vensters wilt doorsturen naar de inspectie, moet u uiterlijk op 30 juni toestemming geven en de onderzoeksresultaten hebben verwerkt. U kunt toestemming geven in het ManagementVenster bij het rapport Monitoring Sociale Veiligheid. Als u de gegevens doorstuurt, voldoet u aan de wet Veiligheid op school

 

Over de tevredenheidsonderzoeken van Vensters
Als school kunt u de tevredenheidsvragenlijsten van Vensters - via Vensters of een externe onderzoeksaanbieder - afnemen onder uw leerlingen en hun ouders. De vragenlijsten gaan over thema’s als de inhoud van lessen, de kwaliteit van docenten en de sfeer en veiligheid op school. Op basis van de uitkomsten kunt u nader in gesprek gaan met betrokkenen over eventuele aanpassingen van het onderwijs- en schoolbeleid. De onderzoeken helpen zo de leerling- en ouderbetrokkenheid te versterken en kunnen bijdragen aan goed onderwijs(beleid). Elke deelnemende school ontvangt een rapportage met de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken in het ManagementVenster van Vensters.

Hoe kan ik meedoen?
Vensters heeft handleidingen ontwikkeld voor het afnemen van de tevredenheidsonderzoeken. Hierin staat beschreven welke stappen u neemt om het onderzoek uit te zetten via Vensters of via een externe onderzoeksaanbieder.

Op vensters.nl vindt u nog meer ondersteuningsdocumenten over tevredenheid, waaronder handleidingen voor leerlingen en ouders voor het invullen van de vragenlijsten en tips voor een optimale respons.