Traject Excellente Scholen 2022-2025 open voor aanmelding

01 september 2021

Scholen die in aanmerking willen komen voor het predicaat ‘Excellente School 2022-2025’ kunnen zich hier tot en met 15 oktober aanstaande voor aanmelden.

Het traject Excellente Scholen wordt georganiseerd door de Onderwijsinspectie om scholen die op een specifiek vlak excelleren – bijvoorbeeld door hun inspirerende of innoverende onderwijsaanbod of een bepaalde aanpak voor een groep leerlingen – te waarderen en om deze kwaliteit zichtbaar te maken. Het traject moet scholen zo ook stimuleren zich blijvend te ontwikkelen en hierbij van elkaar te leren. 

Een onafhankelijke jury beoordeelt de school op hun excellentieprofiel en zal hiervoor een aantal schoolbezoeken afleggen. Bij een positieve beoordeling wordt voor drie schooljaren het predicaat Excellente School toegekend: van 1 juni 2022 tot 1 juli 2025 (deze periode is verschoven van kalenderjaren naar schooljaren). De uitreiking van het predicaat vindt plaats in juni 2022. 

Om deel te kunnen nemen aan het traject Excellente Scholen, moet de school de waardering 'Goed' hebben gekregen van de inspectie.