Trots op uw jaarverslag? Ding dan mee naar de Bestuursbokaal 2021

09 augustus 2021

Een jaarverslag (inclusief bestuursverslag) maken is een klus die niet vaak applaus oplevert. Het hoort erbij en is een onmisbaar onderdeel in het gesprek met de maatschappelijke omgeving van een school. Toch mag een goed verslag gezien worden. Ook kan het als inspiratie dienen voor andere scholen. Daarom wordt jaarlijks de BRAVO-Bestuursbokaal uitgereikt aan het schoolbestuur met het beste bestuursverslag van Nederland. Om dit jaar mee te dingen, kunnen besturen hun verslag insturen tot 1 oktober 2021.

De bestuursverslagen worden beoordeeld door een jury bestaande uit accountants, VTOI-NVTK, PO-Raad en VO-raad en Ouders van Waarde.  Uw verslag moet voldoen aan de maatschappelijke thema’s per sector zoals verplicht gesteld door het ministerie van OCW. Daarnaast let de jury op de verantwoording voor het intern toezicht, de organisatie van het bestuur, de betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten en hoe het bestuur omgaat met toekomstige ontwikkelingen. Ook word gekeken naar communicatieve aspecten als beeld- en taalgebruik.

Lees meer over de beoordelingscritera.

Indienen kan door een e-mail met het verslag te sturen naar info@bravo-onderwijs.nl

De BRAVO-Bestuursbokaal wordt op 25 november 2021 uitgereikt.