Trots op uw jaarverslag? Doe dan mee aan de Bestuursbokaal

11 juni 2020

Een jaarverslag (inclusief bestuursverslag) maken is een klus die niet vaak applaus oplevert. Het hoort erbij en is een onmisbaar onderdeel in het gesprek met de maatschappelijke omgeving van een school. Toch mag een goed verslag gezien worden. Daarom kunnen scholen ook dit jaar hun bestuursverslag insturen voor de BRAVO Bestuursbokaal. Indienen kan tot 1 oktober 2020.

De bestuursverslagen worden beoordeeld door een jury bestaande uit accountants, VTOI-NVTK, PO-Raad en VO-raad en Ouders van Waarde. Voor 2019 volgt de jury de verantwoordingsthema's die het ministerie van OCW heeft vastgesteld:

  • Strategisch personeelsbeleid (HRM)
  • Passend onderwijs
  • Allocatie van middelen naar schoolniveau
  • Vmbo-Techniek
  • Toetsing en examinering


Daarnaast let de jury op de verantwoording voor het intern toezicht, de organisatie van het bestuur, de betrokkenheid van ouders, leerlingen en docenten en hoe het bestuur omgaat met toekomstige ontwikkelingen.

Meer informatie over de te beoordelen criteria staat op de website https://www.bravo-onderwijs.nl/bestuursbokaal-3/

Indienen kan door een e-mail met het verslag te e-mailen naar info@bravo-onderwijs.nl