Tussenrapportage: meer leerlingen in kwetsbare positie bereikt; ruime meerderheid ondersteund

04 juni 2020

Scholen hebben de leerlingen die in een kwetsbare positie verkeren inmiddels grotendeels in beeld en een ruime meerderheid heeft hen – in de laatste fase van de scholensluiting – ook extra ondersteuning geboden. Dit blijkt uit de tweede meting (tussen 11 en 15 mei) van de monitor die de VO-raad en het ministerie van OCW momenteel laten uitvoeren rond leerlingen in een kwetsbare positie. Half juni volgt nog een laatste meting van dit onderzoek; scholen worden opnieuw van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Met het sluiten van de scholen en het afstandsonderwijs is nog meer duidelijk geworden dat een aantal leerlingen in een minder kansrijke positie verkeert als het gaat om het kunnen volgen van goed onderwijs. Sommige leerlingen zijn zelfs helemaal buiten beeld van de scholen geraakt. Met het monitoringsonderzoek willen de VO-raad en OCW een beter beeld krijgen hoeveel leerlingen precies in een kwetsbare positie verkeren, hoe zij worden opgevangen en hoeveel leerlingen niet worden bereikt. De resultaten van de monitor worden gebruikt om eventueel nader beleid op dit vlak te bepalen en als input voor Kamerbrieven, -vragen en/of -debatten.

Meer leerlingen in beeld

Uit de tweede meting blijkt dat het aantal vo-leerlingen dat helemaal niet meer kan worden bereikt door de scholen, tussen maart en mei is gehalveerd. Ondanks deze daling blijft dit een belangrijk aandachtspunt voor de VO-raad; alle leerplichtige leerlingen moeten goed onderwijs kunnen krijgen.

Ondersteuning

De leerlingen in een kwetsbare positie waar wel contact mee kon worden gelegd, hebben in mei - de laatste fase van de scholensluiting - in ruime meerderheid extra ondersteuning gekregen vanuit de school, zo laat de tweede meting zien. Dit gebeurde via opvang op de vestiging en/of online extra begeleiding.

Uit een recent gehouden peiling van de VO-raad blijkt dat er ook nu de scholen weer open zijn, extra aandacht is voor deze groep leerlingen. Veel scholen kiezen ervoor om met name leerlingen in een kwetsbare positie zo vaak mogelijk naar school te laten komen. De VO-raad vindt dit een positieve ontwikkeling; het is belangrijk oog te houden voor deze groep en hen de benodigde veilige omgeving, extra begeleiding en/of sociale steun te bieden, juist nu dit op scholen weer kan.

Derde meting

Op 12 juni vindt een derde peiling plaats, de vragen zijn dan uiteraard aangepast aan de heropening van de scholen. Alle scholen ontvangen hiervoor een uitnodiging. De VO-raad onderstreept opnieuw het belang van deelname; alleen zo kan een goed landelijk beeld worden verkregen en kan hier het noodzakelijke beleid op worden gevormd.


Zie ook het bericht over de resultaten van een recente enquete in opdracht van het onderzoeksprogramma De Monitor: 'Scholen ontdekken door corona meer kwetsbare leerlingen'. En download het onderzoeksrapport