Tweede Kamer lijkt voor een centraal aanmeldmoment voor alle leerlingen

01 juli 2021

De meeste politieke partijen zijn het eens met de plannen om één centraal aanmeldmoment te hebben voor alle leerlingen. Dat bleek 30 juni tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer over de voorgenomen wijzigingen rondom de doorstroomtoets. Hiermee moet ondervangen worden dat leerlingen die een bijstelling krijgen, geen plek meer kunnen vinden op hun niveau/school van voorkeur. Bijkomend voordeel hierbij is ook dat vo-scholen dan niet meer laat in het jaar te maken krijgen met wijzigingen van leerlingenaantallen. Het centrale aanmeldmoment staat gepland voor (rond) 1 april.

In juni 2019 stuurde Slob zijn plannen naar de Kamer, en in februari 2021 vond hierover een internetconsultatie plaats.

Mogelijk schrappen centrale eindtoets

Waar nog wel veel discussie in de Kamer over bestaat, is het voornemen om vanuit de overheid de Centrale Eindtoets niet meer aan te bieden, maar alleen toetsen door externe partijen. Momenteel kent het systeem een ‘hybride stelsel’ waarbij én de overheid én de markt toetsen aanbieden, en het toezicht hierop verschilt. Dit is een zeer kwetsbaar systeem, aldus de minister. Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) dienden een amendement in om het schrappen van de eindtoets uit het wetsvoorstel te halen. De minister ontraadde dit sterk.

Daarnaast haalden veel fracties een onderzoek van de inspectie onder schoolleiders aan, waarin 1/3 van de schoolleiders bij voorbaat al aangaf de adviezen niet te zullen bijstellen. De VVD heeft een amendement ingediend dat regelt dat bij een hogere eindtoetsscore het schooladvies in beginsel steeds naar boven wordt bijgesteld. De minister gaf dit amendement oordeel Kamer.

Tijdens de wetsbehandeling op 30 juni, kwam men uiteindelijk niet verder dan de eerste termijn. De minister vroeg tijd om de verschillende amendementen te bestuderen en zegde toe hierover een brief naar de kamer te sturen. Het tweede deel van het debat wordt na het zomerreces gepland. Invoering per schooljaar 22/23 lijkt hiermee definitief van de baan.