Tweede vragenlijst monitor kwetsbare leerlingen in te vullen

14 mei 2020

Op 13 mei jl. is een tweede vragenlijst naar alle vo-vestigingen verstuurd vanuit de huidige monitor van de VO-raad en OCW rond kwetsbare leerlingen. Doel is een beeld te krijgen van het aantal vo-leerlingen in een kwetsbare positie en hoe zij worden opgevangen, en het aantal leerlingen dat niet wordt bereikt. De VO-raad vraagt u (ook) deze vragenlijst in te vullen; deelname geeft een beter beeld van de landelijke stand van zaken op dit vlak en eventueel benodigde beleidsmaatregelen. De resultaten van de monitor zullen ook dienen als input voor Kamerbrieven, -vragen en/of -debatten.

U kunt de vragenlijst invullen via de link die u heeft ontvangen in een mail vanuit Oberon (onderzoeksbureau). Het gaat om een beknopte vragenlijst, die in korte tijd kan worden ingevuld. Individuele scholen en vestigingen zijn niet herkenbaar in de resultaten.

Indien uw schoolvestiging geen mail heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Lieve Heijsters via lheijsters@oberon.eu of 06-25632255.

Eerste vragenlijst

In april is een eerste vragenlijst naar vo-vestigingen gestuurd. De respons op deze eerste uitvraag was met 29% wat beperkt (wellicht ook door de meivakantie). De VO-raad wil daarom extra het belang onderstrepen van deelname aan deze tweede vragenlijst.

Half juni volgt de derde afname van de vragenlijst. De vragen zullen worden aangepast aan de situatie, ervan uit gaande dat de leerlingen dan ook weer fysiek naar school mogen.
 

Thuisschoolmaatje 
Bij het inventariseren van het aantal kwetsbare leerlingen is het goed om ook te overwegen welke leerlingen baat zouden kunnen hebben bij ondersteuning van een thuisschoolmaatje. Alle informatie hierover kunt u  vinden op de informatiepagina Thuisschoolmaatje