Uitstel aangepaste wet Burgerschap

29 april 2020

Het wetsvoorstel met een verduidelijking van de burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs is besproken in de Tweede Kamer. Na behandeling in de Eerste Kamer zou de wet op 1 augustus 2020 kunnen worden ingevoerd. Omdat het parlement veel minder bij elkaar komt dan gepland, is de invoering van de wet verschoven naar 1 augustus 2021.
Het wetsvoorstel verplicht scholen ertoe op doelgerichte en samenhangende wijze burgerschapsonderwijs te geven. De scholen blijven in hoge mate vrij om daar zelf invulling aan te geven. Wel dient het onderwijs ten minste de gemeenschappelijke kern van burgerschap te bevatten: kennis van, en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.  Ook dient er aandacht te zijn voor de daarbij behorende competenties.  
 
Lees hier de tekst van het wetsvoorstel.
Meer actualiteiten rondom burgerschap, recent onderzoek en digitaal lesmateriaal vindt u in de nieuwsbrief Alliantie Burgerschap - voorjaar 2020.