Uitvraag derde monitoring afbouw reserves samenwerkingsverbanden indienen

17 juni 2022

Alle 151 samenwerkingsverbanden in het po en vo hebben op 8 juni een uitvraag ontvangen voor de monitoring van de afbouw van mogelijk bovenmatige reserves. De huidige uitvraag kent een zeer beperkte reactietijd (insturen voor 20 juni) en het is van groot belang dat alle samenwerkingsverbanden reageren. Dat geldt ook voor diegene waar geen sprake (meer) is van een mogelijk bovenmatig eigen vermogen.

Zonder 100% deelname van de samenwerkingsverbanden én een zichtbare afbouw volgens het sectorplan lopen samenwerkingsverbanden het risico dat de minister overgaat tot een generieke korting op de bekostiging. Wij roepen dan ook alle samenwerkingsverbanden op gehoor te geven aan de monitoring en de uitvraag op zeer korte termijn in te sturen.

De afbouw is een van de verbetermaatregelen voor passend onderwijs. Netwerk LPO, Sectorraad swv vo, PO-Raad en VO-raad, verenigd in Werkgroep M23, ontwikkelden in 2021 een sectorplan voor de afbouw. Sindsdien zijn er twee monitormomenten geweest waaraan alle samenwerkingsverbanden hebben deelgenomen.