Uitzondering vaste reiskostenvergoedingen vervalt per 2021 (update)

16 november 2020

Door de coronacrisis mochten werkgevers vaste reiskostenvergoedingen gedurende heel 2020 door laten lopen. Het was de bedoeling dat werkgevers per begin 2021 het reispatroon van de werknemer opnieuw in kaart zouden brengen, omdat thuiswerkdagen niet langer als reisdagen mogen worden aangemerkt. Maar deze nieuwe regeling is nog even uitgesteld.

Update 4 januari 2021: zie bericht 'Uitstel wijzigen vaste reiskostenvergoeding tot 1 februari 2021' 

Voor reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste reiskostenvergoeding af te spreken. Voor veel werknemers hebben de maatregelen rondom de coronacrisis echter tot een verandering van hun reispatroon geleid. Normaal gesproken brengt een dergelijke verandering met zich mee dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen.

In verband met corona heeft de staatssecretaris hierop een uitzondering gemaakt, die inhoudt dat een werkgever gedurende het jaar 2020 voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen hoeft te verbinden aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. Wel moet er dan voor 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op de vergoeding zijn ontstaan.

De uitzondering geldt tot 31 december 2020, daarna komt deze te vervallen. Dit betekent dat werkgevers het (veranderde) reispatroon woon-werk van hun werknemers goed in kaart moeten brengen. Ze moeten een eventuele verandering toetsen aan de fiscale eisen (bijvoorbeeld de 36 wekeneis) en nagaan of zij nog een vaste vergoeding kunnen geven.

Gevolgen voor de uitruilregeling

De VO-raad en de Belastingdienst hebben in voorgaande jaren een "Regeling (aanvullende) reiskostenvergoeding" afgesproken. Via deze regeling kunnen werknemers in het voortgezet onderwijs (een deel van) hun eindejaarsuitkering ruilen voor een (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. Deze regeling gaat uit van de vaste reiskostenvergoeding, op basis van methode 1. Ook voor 2021 is de VO-raad met de Belastingdienst in overleg om een sectorale regeling af te spreken. Hierover publiceren we op deze website op korte termijn. Of werknemers van de regeling gebruik kunnen maken, hangt af van of zij in 2021 (nog) aan de eisen voor een vaste reiskostenvergoeding voldoen.