Update doorontwikkeling BRON VO: aansluiting met leerlingadministratiesystemen

08 mei 2018

Momenteel wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van BRON vo, het systeem waarmee DUO informatie over leerlingen ophaalt bij scholen en informatie over deze leerlingen aan hen terugkoppelt. Hierbij dient er ook een goede technische aansluiting te komen tussen het nieuwe BRON en de leerlingadministratiesystemen (LAS-systemen). De softwareleveranciers van deze LAS-systemen hebben hierbij een belangrijke rol en zijn hard bezig om deze technische aansluiting te realiseren.

Zij zijn momenteel de benodigde aanpassingen aan het doorvoeren in hun systemen. Zo heeft softwareleverancier EduArte tijdens de regiobijeenkomsten over BRON van maart jl. live getoond hoe de uitwisseling van informatie over inschrijvingen met BRON plaatsvindt. In de werkgroep BRON vo van 26 april heeft Somtoday een korte demonstratie gegeven van het identificatieproces met DUO. Ook bij de andere leveranciers wordt hard gewerkt aan de invoering van BRON vo. In het werkgroepoverleg van 24 mei neemt Magister haar gebruikers mee in de implementatie binnen Magister.

De aansluiting wordt in aanloop naar de livegang van het nieuwe BRON op 1 januari 2019 regelmatig getest tijdens de ketenintegratietest (KIT). Dit is een test tussen BRON en de LAS-systemen, die wordt uitgevoerd door DUO en de softwareleveranciers. Onlangs hebben de leveranciers EduArte en Somtoday de technische test van Identificeren succesvol afgerond. Identificeren heeft als doel om te controleren of de gegevens van een leerling in het LAS overeenkomen met de gegevens in de basisregistratie persoonsgegevens.

Per softwareleverancier test een aantal scholen daarnaast samen met DUO de opgeleverde functionaliteit. Dit gebeurt tijdens de ketenacceptatietest (KAT). Scholen kunnen aan de hand van een aantal scenario's testen of ze na implementatie kunnen werken met het nieuwe BRON.

Lees meer over (de ontwikkeling van) het nieuwe BRON op de website bron-vo.nl. De vernieuwingen in BRON betekenen een grote verbetering bij het uitwisselen van informatie over bekostiging, inschrijvingen en examenresultaten.