Update servicedocument Examens 2021 en Besluit eindexamens 2021 beschikbaar

18 maart 2021

Het servicedocument examen 2021 van 12 februari 2021 is geüpdatet. De minister heeft de Eerste Kamer tegelijkertijd een brief gestuurd over het besluit eindexamens 2021. Hierin legt hij de Kamer de bepalingen voor rondom het eindexamen en staatsexamen voortgezet onderwijs voor dit examenjaar. De minister streeft naar inwerkingtreding op 16 april 2021.

 

Het besluit centrale examens 2021

De centrale examens voor de algemeen vormende vakken kunnen dit schooljaar gespreid worden afgenomen. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is – naast een volwaardig tweede tijdvak – een extra derde tijdvak op de school in het leven geroepen, direct voor de start van de zomervakantie. Eerder besloot de minister al om het CSPE dit schooljaar te laten vervallen en te vervangen door een schoolexamen. Daarnaast is er dit jaar de mogelijkheid het eindcijfer van één vak niet te betrekken bij de uitslagbepaling. Dit mag echter geen kernvak zijn en is alleen van toepassing voor de leerlingen waarvoor dit schooljaar de uitslag wordt bepaald. De minister stelt een bedrag van 37 miljoen euro beschikbaar voor bijspijkercursussen van examenkandidaten en er is een nieuw online platform gepubliceerd, waar filmpjes en ander materiaal met vakinhoudelijke uitleg van examenstof gratis beschikbaar is voor alle leerlingen.


Aandachtspunten centrale examens 2021

Nu het duidelijk is hoe de examinering er dit jaar uit gaat zien, kunnen scholen leerlingen verder voorbereiden op en informeren over de aankomende periode en het centrale examen 2021. Daarbij is het goed om als school aandacht te hebben voor de noodzakelijke aanpassingen van het PTA en het examenreglement. Een nieuwe handreiking helpt bij het doorvoeren van deze aanpassingen. Daarnaast is het zaak leerlingen (en ouders en medewerkers) goed te informeren over de aankomende periode. Dit jaar zullen alle examenleerlingen een individueel rooster volgen, daarvoor is heldere communicatie vanuit de school nodig met bijvoorbeeld een aanpak voor de keuzes die leerlingen moeten maken (inclusief bijbehorende essentiële data).