Uw input gevraagd voor handboek doorlopende leerroutes vmbo-mbo

04 maart 2020

Het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ werkt op dit moment aan een handboek dat scholen kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, en nodigt u uit om hierover mee te denken.

Het handboek gaat tips, stappenplannen, formats etc. bevatten die scholen direct kunnen gebruiken bij het vormgeven van de doorlopende leerroute vmbo-mbo. Het boek wordt opgebouwd aan de hand van bouwstenen, die stapsgewijs worden gepubliceerd. Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan bouwstenen ter ondersteuning voor het maken van financiële afspraken en voor het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

‘Sterk beroepsonderwijs’ heeft een eerste beeld over de gewenste inhoud van deze – en de andere – bouwstenen, die het graag toetst aan de mening van het veld. U wordt daarom uitgenodigd om hierover mee te denken en feedback te geven. Met behulp hiervan worden de bouwstenen verbeterd, en kan tot een compleet en bruikbaar handboek worden gekomen dat voldoet aan de wensen van scholen.

Wilt u een bijdrage leveren? Geef dan uw contactgegevens door via de website van Sterk beroepsonderwijs.

Een format voor een samenwerkingsovereenkomst die past bij het wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo is al beschikbaar via deze site.

Over het programma Sterk beroepsonderwijs

Via het programma ‘Sterk beroepsonderwijs’ zetten het ministerie van OCW, Connect Groen, Stichting Platforms VMBO (SPV), MBO Raad, Platform-TL en de VO-raad zich de komende jaren samen in voor sterk beroepsonderwijs. Er wordt gewerkt aan de erkenning van beroepsonderwijs vmbo-mbo als onderwijs met perspectief, dat ruimte biedt voor verschillen en dat trots op praktijkgericht leren uitstraalt. De focus ligt op een goed en toegankelijk aanbod vmbo-mbo voor iedere jongere in elke regio, op elk niveau en passend bij het regionale onderwijsaanbod, en op het verbeteren van de aansluiting tussen vmbo en mbo. Ter verbetering hiervan en om jongeren meer te motiveren wordt ingezet op:

  • meer regionale samenwerking tussen vmbo en mbo (met de arbeidsmarkt);
  • regelruimte om doorlopende routes vmbo – mbo op alle niveaus mogelijk te maken;
  • een nieuwe leerweg in het vmbo.