Vacatures in Bestuur en Ledenadviesraad

08 februari 2024

In het Bestuur van de VO-raad en in de Ledenadviesraad ontstaan dit najaar enkele vacatures. Het bestuur nodigt geïnteresseerde bestuurders uit om op deze vacatures te solliciteren.

Het bestuur van de VO-raad representeert de vereniging en benoemt de directie. Het bestuur wordt gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). In het bestuur is er een vacature voor een bestuurder uit de categorie ‘middelgrote besturen’. Dat zijn scholen met tussen de 3.500 en 9.000 leerlingen. Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde nevenfunctie, maar werkgevers van leden van het bestuur kunnen aanspraak doen op vacatiegeld.


De Ledenadviesraad (LAR) heeft een adviserende taak en functioneert als sparringpartner voor het bestuur. De bestuurders die zich verkiesbaar stellen voor de LAR hebben één ding gemeen: interesse in en opkomen voor de belangen van het vo. In de ledenadviesraad is er een vacature in de categorie ‘middelgrote besturen’ (3.500-9.000 leerlingen). Lidmaatschap van de LAR is een onbezoldigde nevenfunctie.


Procedure

Leden van het Bestuur en de LAR worden geworven via een open sollicitatie. De procedure verloopt via de voordrachtscommissie van de vereniging. De voordrachtcommissie draagt kandidaten voor aan de Algemene Ledenvergadering, die de LAR-leden benoemt. De benoemingstermijn voor het bestuur en de LAR is vier jaar, met een mogelijkheid voor één herbenoeming.

Geïnteresseerden kunnen een cv met korte motivatie sturen aan de bestuurssecretaris van de VO-raad (Jasper Aalbers-Kaliarnta, jasperaalbers@vo-raad.nl), die tevens optreedt als secretaris van de voordrachtscommissie). De deadline is 25 maart 2024.  Een gesprek met de voordrachtscommissie vindt plaats in april 2024. De ALV is dit voorjaar op 30 mei.