Vakbonden kondigen staking van 15 maart officieel aan

07 maart 2019

AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen hun leden werkzaam in het primair en voortgezet onderwijs, het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en aan de universiteiten op tot een staking op vrijdag 15 maart 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd in een brief aan de VO-raad.

Tevens roepen de onderwijsvakbonden hun leden op om in de week van 11 maart tot en met 14 maart 2019 andere soorten van collectieve acties te houden.

De bonden hebben de VO-raad gevraagd om schoolbesturen te informeren over de gevolgen van de acties. Het is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen om leerlingen, ouders en eventueel anderen in kennis te stellen van de acties. De VO-raad heeft de leden eerder al per brief geïnformeerd over de gevolgen van de staking. Mocht u nog nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van de VO-raad.