Vakbonden organiseren pensioenactie op 29 mei

08 mei 2019

Op woensdag 29 mei 2019 voeren de gezamenlijke vakcentrales in alle sectoren actie voor een beter pensioen. De onderwijsvakbonden roepen geen staking uit, maar hebben schoolbesturen gevraagd om deelname van medewerkers die lid zijn van de vakbond aan regionaal georganiseerde bijeenkomsten mogelijk te maken.

Het is aan individuele schoolbesturen zelf om te bepalen of ze de pensioenactie ondersteunen en hoe ze hiermee omgaan. De VO-raad begrijpt dat het tijdstip van de bijeenkomsten kan leiden tot organisatorische vraagstukken. Aangezien de onderwijsvakbonden geen staking uitroepen, kunnen medewerkers niet het werk neerleggen. De bonden vragen aan de schoolbesturen om de werknemer naar de bijeenkomsten te laten gaan als het mogelijk is of als het werk op een ander moment uitgevoerd kan worden.

In verschillende andere sectoren worden de medewerkers opgeroepen om te staken, maar de onderwijsvakbonden hebben daar niet voor gekozen. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 11.00 uur en 13.00 uur in Groningen, Arnhem, Eindhoven en Den Haag.

Met de actie leggen de vakbonden de volgende eisen neer bij het kabinet:

  • De AOW-leeftijd blijft voorlopig op 66 jaar;
  • De boete op eerder stoppen met werken (RVU-boete) wordt afgeschaft;
  • Er komt een nieuw pensioenstelsel voor alle werkenden, dus ook voor zzp-ers;
  • Het nieuwe pensioenstelsel maakt het mogelijk dat pensioenen eindelijk geïndexeerd kunnen worden.