Vanaf 1 november alleen nog toegang tot werkgeversportaal UWV met eHerkenning

25 april 2019

Werkgevers kunnen met ingang van 1 november 2019 niet meer zonder eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van UWV. Heeft u als schoolbestuur nog geen eHerkenning of eHerkenning van een lager betrouwbaarheidsniveau dan vereist, dan dient u dit – ruim op tijd – aan te vragen of naar het juiste niveau te verhogen.

Ook als u al eHerkenning heeft op het vereiste betrouwbaarheidsniveau, dient u actie te ondernemen. U moet dan via uw leverancier nog nieuwe machtigingen aanvragen voor de diensten binnen het werkgeversportaal. 

Voor uitgebreide informatie over eHerkenning en de te nemen stappen verwijzen wij u naar de website van het UWV.