Veiligheidsmonitor 2020: inzicht in de veiligheidsbeleving op uw school

06 februari 2020

Scholen kunnen zich vanaf deze week aanmelden voor deelname aan de Veiligheidsmonitor 2020. Met deze monitor krijgt u een beeld van het veiligheidsgevoel onder uw leerlingen, personeel en schoolleiders, ook in vergelijking met andere scholen.

De Veiligheidsmonitor wordt in opdracht van het ministerie van OCW iedere twee jaar uitgevoerd om de sociale veiligheid en het bijbehorende beleid in het funderend onderwijs in kaart te brengen. Hoe veilig voelen leerlingen en onderwijspersoneel zich, zijn er incidenten, wordt er gepest, etc.? En welk beleid wordt gevoerd op dit vlak? Met de monitor wil OCW hier een landelijk beeld van krijgen. 

Het ministerie krijgt een overzichtsrapportage van de resultaten*. Daarnaast krijgen de deelnemende scholen per locatie een rapportage met de uitslagen voor de eigen school, inclusief een benchmark waarmee de veiligheidsbeleving kan worden vergeleken met die van andere scholen. De monitor kan zo waardevolle informatie bieden om - waar nodig - het sociale veiligheidsbeleid verder aan te scherpen. Met deelname aan de Veiligheidsmonitor kunnen scholen voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond te school te monitoren.

Hoe gaat deelname in zijn werk?

Deelnemende scholen krijgen na aanmelding toegang tot een portaal, waar zij aan kunnen geven met hoeveel klassen en personeelsleden zij deelnemen aan het onderzoek. Vervolgens ontvangen de scholen het juiste aantal wachtwoorden waarmee deelnemers kunnen inloggen. Er zijn vragenlijsten beschikbaar voor leerlingen, personeel en leidinggevenden. Het invullen van deze lijsten kan in de maanden maart, april en mei.

Interesse?

Heeft u interesse om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor? Op de website veiligheidsmonitorpovo.nl vindt u meer informatie en kunt u zich aanmelden.

Sociale veiligheid monitoren via Vensters

De Veiligheidsmonitor van OCW staat los van de vragenlijst die scholen via Vensters kunnen afnemen. Met de Vensters-vragenlijst krijgen scholen een beeld van de leerlingtevredenheid en de sociale veiligheid. De vragenlijst van Vensters bevat minder vragen en is daarmee sneller in te vullen. Met deelname aan de Vensters-vragenlijst kunnen scholen ook voldoen aan de wettelijke verplichting om de sociale veiligheid van leerlingen in en rond te school te monitoren.
 

*De uitkomsten zijn voor het ministerie niet te herleiden tot individuele schoollocaties.