Verdiep je kennis via inspirerende leernetwerken

06 maart 2019

Het programma Voortgezet Leren, een samenwerking tussen de VO-raad en Schoolinfo, faciliteert diverse leernetwerken over een aantal inhoudelijke thema’s die aansluiten bij eigentijds en toekomstgericht onderwijs in een professionele schoolorganisatie. In een leernetwerk worden deelnemende scholen uitgedaagd om in een informele sfeer van en met elkaar te leren rondom een specifiek vraagstuk en/of thema.De volgende leernetwerken gaan binnenkort van start, of zijn net begonnen: 

 

Mocht jouw ontwikkelvraag er niet bij staan maar heb je wel een vraag die thuishoort in een leernetwerk, dan worden wij graag op de hoogte gebracht via deze aanmeldlink. Mogelijk dat wij alsnog een leernetwerk kunnen inrichten rondom jouw specifieke vraag. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met info@voortgezetleren.nl.

Samen aan de slag

Tijdens de leernetwerkbijeenkomsten delen schoolorganisaties doelgericht hun ervaringen, lessen en expertise met elkaar en bedenken deelnemers samen oplossingen voor werkgerelateerde problemen. Ervaringen worden zo breder toegankelijk gemaakt en scholen stimuleren elkaar in het realiseren van hun eigen ambitie. Daarmee dragen ze bij aan eigentijds en toekomstgericht onderwijs in een professionele schoolorganisatie. 

Voor wie?

De leernetwerken zijn voor schoolleiders of teamleiders, in combinatie met een ander persoon vanuit de school. Zij delen met elkaar informatie over specifieke vraagstukken, uitdagingen en dilemma’s, waarbij ze gefaciliteerd worden door een procesbegeleider en een digitaal platform. 

Wanneer?

Een leernetwerk bestaat uit een reeks van vijf bijeenkomsten in 2019. De tijdstippen en locaties van de bijeenkomsten vinden plaats in overleg met collega-deelnemers.

Waar?

De data en de locatie zijn in overleg met de deelnemers.

Hoe?

  • Een externe procesbegeleider faciliteert de vijf bijeenkomsten.
  • Toegang tot een eigen digitaal platform, zodat deelnemers kennis en ervaringen tussentijds met elkaar kunnen delen.
     

Inzet

  • Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten, ook al zijn er aan het leernetwerk geen kosten verbonden;
  • Een heldere ambitie voor de schoolbrede inbedding van het vraagstuk waar de school voor staat;
  • Het vrijmaken van tijd en middelen om en binnen de school, zodat antwoorden op de leervraag ook in de praktijk gebracht kunnen worden;
  • Het delen van goede praktijkvoorbeelden en materialen als inspiratiebron en als voorbeeld voor andere scholen die niet aan de leernetwerken deelnemen.
     

Programma Voortgezet Leren

In het programma Voortgezet Leren: leerlingen motiveren met toekomstgericht onderwijs, staat de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs in samenhang met personeelsbeleid en schoolorganisatie centraal. Voortgezet Leren kent een zeer divers aanbod voor leraren, teamleiders, schoolleiders en bestuurders. Dit aanbod vind je op deze website. In het programma zijn ook de kennis en activiteiten van de projecten Maatwerk, Stap 2 en Leerling 2020 opgenomen.