VO-raad publiceert compacte informatiegids leerlingendaling

07 november 2019

Waar we in 2015 nog ongeveer één miljoen kinderen op de middelbare school telden, zullen er dat in 2030 ongeveer 880.000 zijn, 120.000 kinderen minder. De krimp is er en komt harder op ons af dan we vaak beseffen. De VO-raad heeft daarom een compacte informatiegids opgesteld, waarin in vlot tempo de belangrijkste aspecten van leerlingendaling worden behandeld. Met een aantal feiten en cijfers, de krimp visueel in beeld met een kaartje van Nederland, en een opsomming van de maatregelen waarmee schoolbesturen leerlingendaling het hoofd kunnen bieden.

Deze publicatie nodigt uit om royaal te verspreiden onder Raden van Toezicht, MR-en en andere betrokkenen. De gids is er ook zeker voor bestuurders zelf; met een appèl om naast het eigen instellingsbelang ook met elkaar de verantwoordelijkheid te nemen voor een breed, in de regio duurzaam en kwalitatief goed onderwijsaanbod.