VO-raad steunt anti-rookbeleid scholen

13 mei 2014

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad zijn sinds 8 mei partner van de Alliantie Nederland Rookvrij! De sectorraden steunen de doelstelling van de Alliantie om Nederland – en dus ook de scholen – rookvrij te maken.

Ze zien een rol voor scholen weggelegd om te voorkomen dat leerlingen en studenten beginnen met roken. Het ontwikkelen en uitvoeren van beleid tegen roken - waaronder het rookvrij maken van de eigen school - draagt daaraan bij.

Ondersteuning via gezondeschool.nl

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad werken samen om scholen te stimuleren en te helpen Gezonde School-beleid te maken en uit te voeren. Hierbij is ook aandacht voor anti-rookbeleid.

Scholen kunnen verschillende acties ondernemen om roken (op school) tegen te gaan:

  • Signaleren: hoeveel leerlingen/studenten en medewerkers roken?
  • Omgeving: zijn de school en omgeving rookvrij?
  • Beleid: heeft de school beleid om het roken door leerlingen en medewerkers te ontmoedigen?
  • Educatie: verzorgt de school lessen en activiteiten om roken te ontmoedigen?


Op gezondeschool.nl kunnen scholen informatie vinden en ondersteuning aanvragen op dit gebied. Deze site is een initiatief van de Onderwijsagenda SBGL en de #Jeugdimpuls van het RIVM/Centrum Gezond Leven.

Zie daarnaast de website van de Alliantie Nederland Rookvrij! voor meer informatie over de Alliantie en hun activiteiten.