VO-raad wil time-out voor schoolexamens

23 maart 2020

De VO-raad adviseert zijn leden een time-out in te lassen met betrekking tot het schoolexamen. Er is na de persconferentie van het kabinet - waarin verscherpte maatregelen werden aangekondigd - grote verwarring ontstaan over de vraag hoe een verbod op samenkomsten te verenigen is met het afnemen van toetsen van eindexamenleerlingen. De VO-raad wil spoedoverleg met minister Slob over de chaotische situatie die nu ontstaat.

Daarnaast heeft het bestuur van de VO-raad vandaag besloten een beroep te doen op het kabinet in deze uitzonderlijke situatie het centraal examen te schrappen. Over dit laatste verwachten we morgen duidelijkheid.