VVA: Verplichte aanlevering gegevens ‘overstap naar mbo’ vóór 1 februari

11 januari 2022

Scholen (vmbo, pro, vso en vavo) dienen vóór 1 februari 2022 via de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) opnieuw gegevens aan te leveren over de leerlingen die naar verwachting naar het mbo overstappen. De mbo-instellingen leveren op hun beurt gegevens aan over de jongeren die zich bij hen hebben aangemeld. Met de VVA kan deze gegevensuitwisseling op een veilige manier plaatsvinden.

Met het uitwisselen van gegevens via de VVA kunnen overstappende leerlingen op de voet gevolgd worden, en krijgen decanen en anderen binnen de school snel inzicht in het verloop van het aanmeldproces van leerlingen. Gemeenten ontvangen via de VVA eveneens een signaal als het aanmeldproces van een jongere stagneert. Door de landelijke dekking blijven ook de leerlingen in beeld die zich buiten de regio aanmelden bij een mbo-opleiding.
 

Wettelijke verplichting

Scholen zijn wettelijk verplicht om gegevens van overstappende leerlingen te leveren. Deze wettelijke verplichting is sinds 1 september 2020 vastgelegd in de regeling ‘Gegevensverstrekking bij overstap naar het mbo’.

Let op: uw school heeft nog 3 weken de tijd om gegevens aan te leveren. Het aanleveren gebeurt in uw vertrouwde leerlingadministratiesysteem (LAS).


Aan de slag met de VVA

Op 13 december vorig jaar heeft Kennisnet in samenwerking met de VO-raad een webinar ‘Aan de slag met VVA’ georganiseerd. Twee leveranciers van leerlingadsministratiesystemen hebben hieraan meegewerkt. Dit webinar leverde praktische handreikingen en Q&A's op, die u terug kunt vinden op de themapagina VVA. Ook op de website van Kennisnet staat daarnaast uitgebreide informatie over (werken met) de VVA.
 

De VVA is ontwikkeld door de VO-raad, MBO Raad, VNG, Ingrado, saMBO-ICT en het ministerie van OCW, samen met Kennisnet en de Coöperatie MBO Voorzieningen en het Inlichtingbureau.