Wat betekenen de corona-maatregelen voor de berekening van de onderwijsresultaten?

18 mei 2020

Het wegvallen van de centrale examens (CE) en het schrappen van de eindtoets PO hebben geen gevolgen voor de berekening van de onderwijsresultaten van 2020. Wel heeft het wegvallen van het CE gevolgen voor de wijze waarop de onderwijsinspectie de onderwijsresultaten vanaf 2021 berekent. Dit heeft de inspectie na overleg met de VO-raad bekendgemaakt.

De inspectie heeft op een rij gezet wat de recente maatregelen, zoals het schrappen van de centrale examens 2020 en de eindtoets PO, betekenen voor het berekenen van de onderwijsresultaten van een school/afdeling in 2020 en latere jaren.

Gevolgen wegvallen CE

Het ontbreken van de CE-cijfers in schooljaar 2019/2020 heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de onderwijsresultaten van 2020. De resultaten van dit jaar baseert de inspectie namelijk op gegevens van de afgelopen drie schooljaren (2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019).

Voor de berekening van de onderwijsresultaten in 2021 heeft het wegvallen van het CE wel gevolgen. Het oordeel over de onderwijsresultaten wordt in de regel gebaseerd op vier resultaatindicatoren. Als bij één indicator gegevens van het laatste jaar ontbreken, zoals voor 2020 bij het gemiddelde eindexamencijfer het geval is, gebruikt de inspectie deze indicator niet voor de beoordeling. Het oordeel wordt dan gebaseerd op de overige drie indicatoren. De normering voor het Kwaliteitsgebied Onderwijsresultaten blijft gelijk. Als één van deze indicatoren onvoldoende is, is het oordeel over de onderwijsresultaten voldoende. Bij twee onvoldoende indicatoren is het oordeel over de resultaten onvoldoende.

Geen gevolgen bij schrappen eindtoets PO 

Bij de beoordeling van de onderwijsresultaten kijkt de inspectie per leerling naar de onderwijspositie in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies. Het wegvallen van de eindtoets in schooljaar 2019/2020 heeft geen consequenties voor de berekening van deze indicator. De inspectie kijkt namelijk altijd alleen naar het oorspronkelijke schooladvies van de basisschool en niet naar het eventueel bijgestelde advies op basis van de eindtoetsscore.

Op dit moment is nog niet te overzien wat de gevolgen van de crisis zijn voor de berekening van de overige twee indicatoren (onderbouwsnelheid en bovenbouwsnelheid) voor de komende schooljaren. We houden vanzelfsprekend hierbij de vinger aan de pols en blijven hierover in gesprek met de inspectie.