Website scholenopdekaart.nl vernieuwd

08 september 2020

Vensters VO heeft de vernieuwde versie van scholenopdekaart.nl gelanceerd. De website is nu toegankelijker, overzichtelijker, sneller, beter bruikbaar op een smartphone en ook leesbaar voor slechtzienden. Hierdoor is het voor bezoekers makkelijker om de benodigde informatie te vinden.

Het afgelopen jaar heeft Vensters - een programma van de VO-raad, PO-Raad en Kennisnet - hard gewerkt aan het verbeteren van de site. Er is geïnvesteerd in de toegankelijkheid voor ouders door minder jargon te gebruiken en door de site meer verhalend en beeldend te maken. En scholen en besturen hebben meegedacht over welke informatie belangrijk is en hoe deze gepresenteerd kan worden. 

Neem een kijkje en laat ons weten wat u vindt. Reacties zijn welkom via vensters@vo-raad.nl.

 

                 In bovenstaande animatie wordt uitgelegd wat de belangrijkste verbeteringen zijn. 

Lees meer over wat er gewijzigd is (website Vensters).