Website Weer aanwezig op school verbeterd

01 oktober 2020

De site weeraanwezigopschool.nl, een initiatief van de partners van het thuiszittersoverleg, is vernieuwd. De site is de startpagina voor betrouwbare, praktische informatie over corona en het onderwijs. Zaak is leerlingen die thuiszitten weer terug te krijgen op school.

Weeraanwezigopschool.nl biedt schoolleiders, leraren, intern begeleiders en zorgcoördinatoren praktische informatie over het onderwijs en corona. Er zijn handvatten voor het gesprek met leerlingen en hun ouders over aanwezigheid en veiligheid op school. 

De site bundelt informatie en links naar diverse sites met specifieke informatie per onderwerp. Zo ziet de bezoeker makkelijk en snel welke informatie waar te vinden is. Nieuw is de pagina met een overzicht van de helpdesks voor het stellen van vragen (waar kan ik terecht met vragen?). Ook is er nu informatie over het opstarten en vormgeven van (afstands-) onderwijs en de afwegingen en geldende richtlijnen voor het (speciaal) onderwijs. 

8 thema's op de site weeraanwezigopschool.nl

De informatie is voor iedereen laagdrempelig te raadplegen. De site wordt wekelijks vernieuwd en aangepast op de actuele stand van zaken van het onderwijs en corona. Weeraanwezigopschool.nl bestaat sinds mei 2020 en is ontwikkeld om schooluitval door corona nu en in de toekomst te voorkomen.