Wedstrijd onder startups: hoe zorgen we dat meer vmbo’ers kiezen voor techniek?

29 mei 2019

Het ministerie van OCW heeft een wedstrijd uitgeschreven onder jonge, startende bedrijven, waarbij zij met ideeën kunnen komen om leerlingen uit het basisonderwijs en vmbo te verleiden te kiezen voor techniek. De beste ideeën mogen 250.000 euro verdelen voor de uitvoering van hun plannen in het onderwijs. Per plan is maximaal 40.000 euro beschikbaar.

Met dit initiatief wil het ministerie stimuleren dat meer leerlingen voor een technische opleiding kiezen, zodat er in de toekomst voldoende technisch opgeleiden zijn. Op dit moment kiest slechts een op de vier vmbo-leerlingen in vmbo-bb of kb voor een technisch profielvak.

De startups hebben tot 8 juli de tijd om een voorstel in te dienen

Investeringen in technisch vmbo

In totaal stelt het kabinet jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar voor versterking van het technisch vmbo. Het leeuwendeel van dit bedrag konden scholen – samen met het bedrijfsleven en mbo – aanvragen als subsidie; zij moesten hiervoor een regionaal plan indienen om te komen tot een goed, aantrekkelijk en dekkend aanbod aan techniekonderwijs in de regio. Op 1 juli wordt bekendgemaakt welke plannen groen licht krijgen en per 1 januari 2020 mogen starten. De regioplannen die nog niet direct zijn goedgekeurd, krijgen tot 1 oktober de tijd om hun plannen verder uit te werken en aan te passen.

Lees ook het bericht op Rijksoverheid.nl over de wedstrijd onder startups.